12/18/2017

Ministerul Educației și Științei din Ucraina despre publicarea concluziei Comisiei de la Veneția : Ministerul aduce mulțumiri Comisiei pentru lucru și este gata să implementeze recomandările

   Astăzi, 11 decembrie 2017, a fost publicată concluzia oficială a Comisiei de la Veneția privind corespunderea articolului despre limbă din Legea „Cu privire la educație“. Concluzia a fost pregătită după rezultatele activității Comisiei și reuniunii finale, care a avut loc cu participarea ministrului Educației și Științei din Ucraina Lilia Grinevich vineri, 8 decembrie 2017.

Legea „Cu privire la educație“

   Trebuie remarcat faptul că Comisia de la Veneția a luat în considerare majoritatea modificărilor aduse de Ministerul Educației și Științei, concluzia fiind echilibrată și constructivă. În special, comisia a subliniat că "promovarea consolidării limbii de stat și obligația cunoașterii ei pentru toți cetățenii este un scop legitim și chiar demn de laudă al statului". De asemenea, se remarcă faptul că limba de stat este un factor de unitate și înțelegere reciprocă în societate.
   Este important de menționat că punctul esențial al concluziei îl constituie punctul final (nr. 126), în care sunt consolidate recomandările Comisiei și conform cărora Consiliul Europei ulterior efectuează monitorizarea implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția.
   În special, acesta prevede:
„126. Multe aspecte pot fi abordate imediat prin alte acte legislative și prin executarea art. 7 în acel mod în care este adoptat, în special, prin adoptarea legii "Cu privire la învățământul secundar". În acest sens, Comisia de la Veneția recomandă anume:
 - utilizarea pe deplină măsură a flexibilității prevăzute în alineatul 4 art. 7, atunci când se  adoptă legislația de implementare pentru a asigura un nivel considerabil de predare în limbile oficiale ale UE pentru minoritățile în cauză;
 - asigurarea în măsură suficientă a efectuării educației în limbile minorităților în școlile primare și secundare, pe lângă studierea limbii de stat;
 - îmbunătățirea calității predării limbii de stat;
 - modificarea dispozițiilor tranzitorii din Legea "Cu privire la educație", oferind o perioadă de tranziție mai lungă pentru punerea în aplicare treptată a reformei;
 - scutirea școlilor private de noile cerințe vizavi de limbă în conformitate cu articolul 13 al Convenției-cadru;
 - inițierea unui nou dialog cu reprezentanții minorităților naționale și a tuturor părților interesate cu privire la problema limbii în educație în cadrul implementării noii legi "Cu privire la educație";
asigurarea faptului că legea nu pune în pericol păstrarea patrimoniului cultural al minorităților și continuitatea studierii limbilor minoritare în școlile tradiționale ".
   Ministerul Educației și Științei din Ucraina, după cum se precizează în recomandări, intenționează să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută în alineatul 4 art. 7 din Legea "Cu privire la educație".
   Având în vedere recomandările, Ministerul Educației și Științei propune următoarele modele de implementare a articolului 7, care vor fi prevăzute în Legea "Cu privire la învățământul secundar general". Modelele de studiere în școlile cu limbi minoritare vor lua în considerare nevoile educaționale ale copiilor din diferite comunități naționale, ținând cont de trei criterii. Primul criteriu este vulnerabilitatea limbii, al doilea este mediul lingvistic în care locuiește minoritatea, iar cel de-al treilea criteriu este grupul de limbi la care aparține limba respectivă.
   Prin urmare, ar trebui propuse trei modele de utilizare și studiere a limbilor pentru punerea în aplicare a articolului 7 din Legea "Cu privire la educație".
Primul model prevede posibilitatea predării în limba minoritară a tuturor obiectelor  școlare până în clasele a XI-a (a XII-a) pe lângă limba ucraineană. Acest model va funcționa pentru limbile vulnerabile, adică cele care nu au propriul lor stat pentru dezvoltarea terminologiei lingvistice și pentru cei care nu trăiesc în mediul propriu lingvistic. De exemplu, tătarii din Crimeea nu au altă țară care s-ar fi ocupat de dezvoltarea terminologiei limbii lor; în prezent comunitatea  trăiește în mediu lingvistic ucrainean sau rus, ceea ce nu facilitează  dezvoltarea limbii lor.
   Următorul model este cel pentru comunitățile naționale ale căror limbă aparține la limbile Uniunii Europene. În funcție de grupul de limbi și de mediul lingvistic, acest model poate avea 2 variante. Prima opțiune este pentru comunitățile ale căror limbă aparține grupului de limbi slave și care trăiesc într-un mediu predominant de limbă ucraineană. Acestea sunt, de exemplu, poloneza, slovaca, bulgara.
   Așa cum și este prevăzut de lege, copiii, a căror limbă maternă face parte din acest grup de limbi, pot învăța pe deplin limba maternă la grădiniță și școala primară, concomitent învățând și limba  ucraineană. Din clasa a 5-a, împreună cu disciplinele studiate în limba maternă vor fi introduse discipline studiate în limba ucraineană, cota lor crescând în clasele mai mari. A doua opțiune va ține cont de particularitățile studierii limbii ucrainene de către reprezentanții altor grupuri care trăiesc preponderent în mediul limbii materne. În special, este vorba despre comunitățile românești și maghiare. Pentru școlile cu predare în aceste limbi, trecerea la obiectele de studiu în ucraineană va fi și mai treptat, iar procentul de disciplini predate în limba de stat va fi mai mic. Această abordare se datorează faptului că învățarea unei limbi din alt grup lingvistic este mult mai dificilă și necesită mai mult timp de studiere pentru a ajunge la nivelul lingvistic de studiere a altor disciplini.
   Cel de-al treilea model este pentru comunitățile naționale ale căror limbă maternă aparține  aceleeași familii de care ține limba ucraineană, precum și a celor care trăiesc în principal în mediul propriu al limbii lor. La astfel de limbi aparține limba rusă. Copiii, a căror limbă maternă este rusa, însușesc ușor ucraineana, în același timp ei trăiesc mai mult în mediul lingvistic rus – în familie, pe stradă vorbesc rusa, privesc filme și televiziunea în limba rusă. Deci, singurul loc unde copiii din această comunitate națională pot folosi liber limba de stat este școala. Învățând obiectele în limba ucraineană și totodată continuind să studieze limba rusă ca obiect, copiii vor fi capabili să însușească la un nivel înalt două limbi - și ucraineana, și rusa.
   De asemenea, Ministerul Educației și Științei a început să lucreze pentru îmbunătățirea predării limbii ucrainene în școlile cu limba de predare a comunităților naționale. Împreună cu minoritățile, Ministerul Educației și Științei se străduiește să dezvolte în continuare diverse abordări educaționale, ținând cont de necesitățile educaționale ale copiilor. Scopul principal fiind de a asigura un nivel suficient de cunoaștere a limbii de stat, păstrând în același timp calitatea de învățare a diferitor disciplini în limba de stat și cea maternă.
   Ministerul este de acord, că problema eliberării școlilor private de noile cerințe față de limbă - în conformitate cu articolul 13 al Convenției-cadru – nu este reglementată în Legea „Cu privire la educație“, și aceasta se va putea face în Legea „Cu privire la învățământul secundar general“.
   MEȘ este recunoscător Comisiei de la Veneția că solicitarea de a pregăti analiza legislației ucrainene privind conformitatea cu standardele legislației internaționale existente au fost procesate într-un timp scurt, iar observațiile părții ucrainene au fost reflectate în raportul final.
   Ucraina este gata să continue cooperarea cu organele competente ale Consiliului Europei pentru dezvoltarea cadrului legislativ cu privire la  protecția drepturilor minorităților naționale. În plus, Ucraina îndeamnă vecinii să se angajeze într-un dialog constructiv.

11.12.2017

Autorul: Ministerul Educației și Științei din Ucraina
Contact: tel:  044 481 32 62, e-mail: press@mon.gov.ua 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu