10/22/2017

La Ministerul afacerilor externe al Ucrainei au explicat prevederile legii de studii adoptate

traducere neoficială

Ca răspuns la încercările de acuzare Ucrainei în intenția de a limita accesul cetățenilor Ucrainei - reprezentanților minorităților naționale - la studii în limbile acestor minorități, ar trebui să pornească de la următoarele:

La Ministerul afacerilor externe al Ucrainei au explicat prevederile legii de studii adoptate

Statul ucrainean este cointeresat multilateral și va depune toate eforturile pentru a asigura dezvoltarea sistemului de instituții de învățământ în limbile minorităților naționale în Ucraina;

Extinderea predării în limba de stat nici într-un mod nu va limita nivelul de cunoaștere și utilizare a limbilor minorităților naționale, ci are ca scop asigurarea oportunităților egale pentru toți cetățenii Ucrainei la obţinerea studiilor superioare, accesul la serviciul de stat, dezvoltarea profesională ș.a. Obligația statului este asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru toți cetățenii Ucrainei. Astfel, noua Lege nu numai că nu limitează drepturile minorităților naționale și corespunde articolului 22 din Constituția Ucrainei, asigurând studierea limbilor naționale, ci, dimpotrivă, extinde posibilitățile cetățenilor Ucrainei prin posesiunea limbii de stat. Aceasta, de asemenea, corespunde cu prevederile articolului 24 din Constituție referitor la interzicerea discriminării etnice și lingvistice de bază. Dimpotrivă, atunci când reprezentanții minorităților naționale în școli, unde, de fapt, au fost lipsiţi de posibilitatea de a studia limba ucraineană, au fost create premisele pentru o astfel de discriminare și restricție a drepturilor, fiind luat în considerare faptul că absolvenții acestor școli, de fapt, erau lipsiţi de drepturi egale la studierea în instituţiile superioarede învăţământ pe tot teritoriul Ucrainei.

Legea Ucrainei "Despre învăţământ" prevede creșterea nivelului de cunoaștere a limbii engleze, ca limbă de comunicare internațională, și a învățământului superior internaţional.

Adoptarea Legii Ucrainei nu va duce la lichidarea instituțiilor de învățământ (grădiniţe, școli, universități, facultăți) ale minorităților naționale, cu atât mai mult la concedierea profesorilor. Dimpotrivă, din contul statului Ucrainean va avea loc o instruire suplimentară și creșterea calificaţiilor acelor profesori, care deja predau disciplinele corespunzătoare în limba minorității naţionale, astfel încât sã aibă posibilitatea de a preda acest obiect în limba de stat. În procesul de implementare a conceptului modern de predare bilingvă ale disciplinelor de studiu de bazã - aceşti învãţãtori sunt cei mai preţuiţi fiind o resursă importantă atât pentru stat, cât și pentru minoritățile naționale. Ministerul Învăţământului planifica un resurs financiar suplimentar pentru încurajarea învaţătorilor la ridicarea calificării şi la dezvoltarea sistemului învăţământului bilingv.

În bugetul 2018 MÎŞ, au fost deja puse finanse pentru crearea dicţionarelor terminologice pentru elevi.

Legea nici într-un caz nu prevede închiderea facultății maghiare de la Universitatea Naţională din Ujgorod, a oricăror instituții private de învăţământ superior.

Se introduce o fază de tranziţie în realizarea prevederilor Legii, care prevede introducerea treptată a ciclului ucrainean.

Limba de stat va fi intensiv predată, alături de limbile minorităților naționale, din școala primară, care va da posibilitate elevilor să fie pregătiți pentru studii în limba de stat în liceu.

Învăţătura în liceu nu va fi exclusiv în limba ucraineană, ci va include şi o semnificativă componentă de obiecte în limba minorităților naționale. În special, aceasta include: limba și literatura minorității (p.p. 6, ap 1 al articolului 7 din Lege), unul sau mai multe obiecte în limba UE (de facto – în limba minorității, ap. 4 al articolului 7 din Lege). În ciclu matematico-natural vor fi adăugate dicționare în limba minorității pentru studierea paralelă a termenilor în două limbi.

De asemenea, în conformitate cu ap. 4 al articolului 7 din Lege, se pot preda în limba UE (de facto – în limba minorității) mai multe discipline în instituțiile profesionale și alte instituții de învățământ;

Momentele specifice de implementare a acestui concept presupune o altă Lege - Despre studii medii, lucrul asupra căreia se încheie. Dar deja la această etapă, realizarea practică a Legii adoptate despre învăţământ prevede o definiție a Ministerului Educației "partea de sus și partea de jos a limitei" numărului de obiecte care se vor preda în limba de stat și respectiv în limbile minorităților naționale. Lista articolelor va fi determinată de standardul, aprobat de Ministerul Învăţământului, ținând cont de rezultatele consultărilor cu țările străine.

Plus la aceasta, trecerea de predare în limba de stat a altor obiecte va fi efectuată de către aceeași profesori, care acum predau aceste obiecte în limbile minorităților naționale, după de recalificare.

Pentru punerea în aplicare a Legii vor fi elaborate programe individuale de instruire, care vor fi elaborate ținându-se cont de caracteristicile lingvistice a fiecăreia dintre minoritățile naționale, în consultare cu comunitățile și partenerii noștri din străinătate.

La etapa dată de dezvoltare a țării noastre, este important să se dezvolte limba ucraineană și să fie urmate prescripțiile tuturor angajamentelor internaționale, în care se vorbește despre faptul că orice măsuri luate în sprijinul limbii minorităților naționale nu trebuie să aducă daună limbii de stat.

Redacția articolului 7 din Legea Ucrainei "Despre învăţământ" corespunde Constituției Ucrainei, tuturor obligaţiilor internaţionale, luând în consideraţie recomandările Gaaga cu privire la drepturile minorităților naționale la învăţământ, precum și prevederile documentelor internaționale bilaterale referitor la asigurarea învățământului în limba maternă. Asigurarea condițiilor pentru buna asimilare a limbii de stat este conformă cu dispozițiile interne și actele legislative internaţionale cu privire la faptul că garantarea drepturilor minorităților naționale nu poate fi efectuată în dauna limbii de stat.

Având în vedere rezonanța internaţională, partea ucraineană va trimite legea la expertiză la Consiliul European și este gata pentru desfășurarea unor consultări aparte cu reprezentanții statelor interesate de colaborare pentru elaborarea mecanismului de implementare a noii Legi "Despre învăţământ” din Ucraina.

Ucraina consideră că minoritățile naționale servesc ca o punte de prietenie și colaborare strânsă cu țările reprezentate de aceste minorități. Cu toate acestea, rolul de punte nu ar fi complet fără cunoaşterea limbii de stat de către minoritățile naționale.

Președintele Ucrainei a semnat legea la 25 septembrie 2017. Totodată, Șeful statului a subliniat importanța strictă, la obţinerea studiilor umaniste, a drepturilor minorităților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei și s-a adresat Ministerului afacerilor externe și Ministerului învăţământului – să efectueze consultările necesare cu partenerii europeni, inclusiv cu Consiliul Europei.

27.09.2017


Ministerul afacerilor externe al Ucrainei
tel. +38 (044) 238 15 29
email: press@mfa.gov.ua

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu